Η αξιολόγη της εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησής σας είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που θα πρέπει να κάνετε αρχικά προκειμένου να διαπιστώσετε εάν είστε έτοιμοι για το “μεγάλο βήμα” εισόδου στις ξένες αγορές.

Η Εξαγωγική Διαδικασία έχει διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, το πρώτο και πιο σημαντικό είναι το να μάθετε εάν είστε σε θέση να εξάγετε.

Απαντώντας στις παρακάτω γενικές ερωτήσεις για το πώς η εξαγωγή θα ενισχύσει (προάγει) τους βραχυπρόθεσμους,μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησής σας, θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την εξαγωγική ετοιμότητα της επιχείρησής σας:

Εάν θέλετε να έχετε μια καλύτερη ιδέα:

Ξεκινήστε το διάβασμα από το προηγούμενο άρθρο: Καθορισμός της εξαγωγικής δυνατότητας [όσοι το έχουν διαβάσει μπορούν να συνεχίσουν]

Τι θέλει η επιχείρηση να κερδίσει από την εξαγωγική δραστηριότητα;

Είναι η εξαγωγική δραστηριότητα συνεπής (σύμφωνη) με τους άλλους στόχους επιχείρησης;

Τι απαιτήσεις θα έχει η εξαγωγική δραστηριότητα από τους θεμελιώδεις πόρους, τη διοίκηση και το προσωπικό, την χρηματοδότηση, την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησή σας και πώς αυτές οι απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν;

Αξίζουν το κόστος τα αναμενόμενα οφέλη ή θα ήταν προτιμότερο οι πόροι της επιχείρησης να  χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά;

Το επόμενο βήμα είναι να εξεταστεί περισσότερο ο αντίκτυπος της εξαγωγής στην επιχείρησή σας.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν παρακάτω θα σας βοηθήσουν να αναλύσετε την απόφασή σας προκειμένου να προχωρήσετε σε εξαγωγική δραστηριότητα.

Διοικητικά ζητήματα που εμπλέκονται στην απόφαση για εξαγωγική δράση.

Διοικητικοί στόχοι

Ποιοι είναι οι λόγοι της επιχείρησης για την επιδίωξη αγορών εξαγωγής;

Είναι σοβαροί στόχοι (π.χ., αυξανόμενος όγκος πωλήσεων ή ανάπτυξη μιας ευρύτερης, σταθερότερης βάσης πελατών) ή είναι επιπόλαιοι (π.χ., ο ιδιοκτήτης θέλει μια δικαιολογία για να ταξιδεύει);

Πόσο δεσμευμένα (αφοσιωμένα) είναι τα κορυφαία στελέχη της διοίκησης σε μια προσπάθεια εξαγωγής;

Η εξαγωγική δραστηριότητα αντιμετωπίζεται ως γρήγορη ρύθμιση (απάντηση) για ένα κατρακύλισμα στις εγχώριες πωλήσεις;

Η επιχείρηση θα παραμελήσει τους πελάτες της από το εξωτερικό εάν οι εγχώριες πωλήσεις αυξηθούν;

Τι προσδοκά η διοίκηση από την εξαγωγική προσπάθεια;

Πόσο γρήγορα η διοίκηση αναμένει από τις διαδικασίες εξαγωγής να γίνουν αυτοσυντηρούμενες;

Ποιο επίπεδο επιστροφής της επένδυσης αναμένεται από το πρόγραμμα εξαγωγών;

Εμπειρία

Με ποιες χώρες η επιχείρηση έχει ήδη συνδεθεί, ή από ποιες χώρες οι έρευνες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί;

Ποιες σειρές προϊόντων αναφέρονται συχνότερα;

Υπάρχουν πελάτες από την εγχώρια αγορά που αγοράζουν το προϊόν για την πώληση ή την αποστολή του στο εξωτερικό; Αν ναι, σε ποιες χώρες;

Είναι η τάση πωλήσεων και ερευνών αγοράς θετική ή αρνητική για το συγκεκριμένο προϊόν;

Ποιοι είναι οι κύριοι ντόπιοι και ξένοι ανταγωνιστές;

Ποια γενικά και συγκεκριμένα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα και τί εμπειρία έχετε από προηγούμενες προσπάθειες εξαγωγής;

Διοίκηση και Προσωπικό

Τι διεθνείς δεξιότητες διαθέτει εσωτερικά η εταιρία (γλωσσικές ικανότητες, κ.λ.π.);

Ποιος θα είναι αρμόδιος για την οργάνωση και το προσωπικό του τμήματος εξαγωγών;

Πόσο χρόνο ανώτερης διοίκησης (α) πρέπει να διαθέσουμε και (β) μπορούμε να διαθέσουμε;

Ποια οργανωτική δομή απαιτείται για να εξασφαλίσει ότι οι εξαγωγικές πωλήσεις υπηρετούνται επαρκώς;

Ποιος θα φέρει την ευθύνη για αποτελέσματα αφότου τελειώσει ο προγραμματισμός;

Παραγωγική ικανότητα

Πώς χρησιμοποιείται η παρούσα παραγωγική ικανότητα (δυναμικότητα);

Η εξυπηρέτηση των εξαγωγικών παραγγελιών θα βλάψει τις εγχώριες πωλήσεις;

Ποιο θα είναι το κόστος της επιπλέον παραγωγής;

Υπάρχουν διακυμάνσεις στο ετήσιο φόρτο εργασίας;  Πότε;  Γιατί;

Ποια ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας απαιτείται;

Τι θα απαιτούταν για να σχεδιασθούν και να συσκευασθούν συγκεκριμένα προϊόντα για εξαγωγή; (Πιστοποιητικά τύπου ISO; κλπ)

Οικονομική ικανότητα

Ποιο ποσό κεφαλαίου μπορεί να είναι δεσμευμένο στην παραγωγή και το μάρκετινγκ της εξαγωγικής διαδικασίας;

Ποιο το ανώτερο ύψος των λειτουργικών δαπανών του τμήματος εξαγωγών που μπορεί να υποστηριχθεί;

Ποιο το ύψος των αρχικών δαπανών που πρέπει να διατεθεί για την εξαγωγική προσπάθεια;

Τι άλλα νέα προγράμματα ανάπτυξης προωθούνται που μπορούν να δράσουν ανταγωνιστικά με τα σχέδια εξαγωγών;

Σε τι χρονικό ορίζοντα θα πρέπει η εξαγωγική προσπάθεια να γίνει αυτοχρηματοδοτούμενη (αυτοσυντηρούμενη);

Απαντώντας λοιπόν στις παραπάνω ερωτήσεις θα μπορέσετε να αξιολογήσετε την εξαγωγική ετοιμότητα της επιχείρησης σας, με απλά λόγια δηλαδή να δείτε εάν είστε έτοιμοι να εξάγετε τα προιοντα σας.

Εσείς έχετε κάποια εμπειρία (θετική η αρνητική) να μοιραστείτε μαζί μας; σας βοήθησε το άρθρο;

Μοιραστείτε την γνώμη σας ελεύθερα στην φόρμα σχολιασμού:

Βοήθησε στην Διάδοση

Δημοσιεύσε το στο blog σου η μοιράσου το με τους φίλους σου.