Πως να Μάθετε Πληροφορίες για τις Αγορές του Εξωτερικού

Πως να Μάθετε Πληροφορίες για τις Αγορές του Εξωτερικού

Πηγές παροχής πληροφοριών για τις αγορές του εξωτερικού. Φορείς Παροχής Πληροφοριών: Η αξιόπιστη και κατατοπιστική πληροφορία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην έρευνα αγορών του εξωτερικού. Συχνά, όμως, είναι δύσκολη η ανεύρεση των πληροφοριών αυτών....
Εξαγωγικό Μάρκετινγκ & Σχέδιο Εξαγωγής – Πλήρης Οδηγός

Εξαγωγικό Μάρκετινγκ & Σχέδιο Εξαγωγής – Πλήρης Οδηγός

Το εξαγωγικό μάρκετινγκ και το σχέδιο εξαγωγής που θα εφαρμόσετε θα κρίνουν κατά μεγάλο βαθμό την επιτυχή έκβαση της εξαγωγικής σας προσπάθειας. Εφόσον αποφασίσετε να πωλήσετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό, επόμενο βήμα είναι να αναπτύξετε ένα σχέδιο εξαγωγών (export...
Πως Να Αξιολογήσετε Την Εξαγωγική Δυνατότητα Της Επιχείρησης Σας

Πως Να Αξιολογήσετε Την Εξαγωγική Δυνατότητα Της Επιχείρησης Σας

Η αξιολόγη της εξαγωγικής ετοιμότητας της επιχείρησής σας είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που θα πρέπει να κάνετε αρχικά προκειμένου να διαπιστώσετε εάν είστε έτοιμοι για το “μεγάλο βήμα” εισόδου στις ξένες αγορές. Η Εξαγωγική Διαδικασία έχει διάφορα...
Πως Να Καθορίσετε Την Εξαγωγική Δυνατότητα Των Προϊόντων Σας

Πως Να Καθορίσετε Την Εξαγωγική Δυνατότητα Των Προϊόντων Σας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αξιολογηθεί η δυνατότητα εξαγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών σας στις αγορές του εξωτερικού. Η πιο κοινή προσέγγιση είναι να εξεταστεί η επιτυχία των προϊόντων σας στην εσωτερική αγορά. Εάν η επιχείρησή σας πετυχαίνει να πουλάει στην...