Το 2015, η κατανάλωση ελαιολάδου στην Ρουμανία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 200 εκατ. RON (ήτοι 47,1 εκατ. ευρώ περίπου), σημειώνοντας αύξηση 20% έναντι του 2014 και 33% έναντι του 2013.

Η κατανάλωση ελαιολάδου αυξάνεται στην Ρουμανία κατά 20% ετησίως, παρά το γεγονός ότι κατέχει ακόμη μικρό μερίδιο, ήτοι 10% του συνόλου της κατανάλωσης φυτικών ελαίων. Αν και οι Ρουμάνοι καταναλωτές, προτιμούν, κατά κανόνα, προϊόντα χαμηλής τιμής, οι πωλήσεις του ελαιολάδου, που θεωρείται ακριβό προϊόν, αυξήθηκαν σημαντικά, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Ρουμάνοι στρέφονται σταδιακά σε μια προσεγμένη διατροφή.

Αναφορικά με το ελληνικό ελαιόλαδο, έντονη είναι η παρουσία του στην αλυσίδα λιανικής πώλησης τροφίμων MEGA IMAGE, η οποία συνεργάζεται με την ελληνική αλυσίδα ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Η εν λόγω αλυσίδα σουπερμάρκετ διαθέτει ελαιόλαδα ίδιας ετικέτας, αλλά και ελληνικής επωνυμίας, ήτοι ΑLTIS, GAIA, MINERVA, TERRA CRETA, SPARTANS κ.λ.π, τα οποία διακινούνται και σε άλλες αλυσίδες (πχ CARREFOUR, LIDL). Με βάση τα στατιστικά στοιχεία των ετών 2013 και 2014, διαπιστώνεται αύξηση των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου στη Ρουμανία κατά 18,83%.

Συγκεκριμένα, το 2014 οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου έφθασαν τα 1.161.032 ευρώ, έναντι 981.071 ευρώ το 2013.

Παράλληλα, και κατά το α’ εξάμηνο 2015 παρατηρείται μεγάλη αύξηση των εξαγωγών μας σε ελαιόλαδο, φθάνοντας τα 852.832 ευρώ, έναντι μόλις 40.536 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σύγκριση Αξίας [€] Εξαγωγών Ελαιολάδου στην Ρουμανία

Χρονολογίες Σύγκρισης: 2013 – 2014

Αξία σε € Εξαγωγών Ελαιολάδου το 2013

Αξία σε € Εξαγωγών Ελαιολάδου το 2014

Αύξηση Πωλήσεων:

%

Σύγκριση Αξίας [€] Εξαγωγών Ελαιολάδου [Εξάμηνα]

Χρονολογίες Σύγκρισης: Α’ Εξάμηνο του 2014 – Α’ Εξάμηνο του 2015

Α' Εξάμηνο του 2014

Α' Εξάμηνο του 2015

?

[slideshare id=54939399&doc=random-151110061028-lva1-app6892&type=d]