Ποιά Οφέλη Έχουν Τα Μέλη μας;

Η Εγγραφή είναι και θα είναι για πάντα δωρεάν.

  • Έχουν πρόσβαση στο τηλέφωνο επικοινωνίας.
  • Έχουν σημαντικές εκπτώσεις σε επιλεγμένες υπηρεσίες.
  • Έχουν πρόσβαση σε αρχεία που δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.
  • Έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένους συνεργάτες [ISO, Τυποποίηση, ΕΣΠΑ, κλπ]

Ποιοί μπορούν να γίνουν μέλη;

  • Όλοι όσοι έχουν άμεσο η έμμεσο ενδιαφέρον στην προώθηση των προιόντων τους.
  • Όσοι επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.
*

 ➡ Η Εγγραφή μελών είναι Δωρεάν.

Εάν προσπαθήσατε να δείτε κάποια δημοσίευση και ήρθατε στην σελίδα Εγγραφής Μελών σημαίνει ότι η δημοσίευση είναι διαθέσιμη μόνο για τα μέλη μας.